Tригодишна програма за развитие на Клуб „Съвременен читател”

11.03.2012 14:35

Tригодишна програма за развитие на Kлуб „Съвременен читател”

Целите ни са:

 • Да четем повече литература.
 • Да популяризираме четенето и библиотеката сред нашите връстници.
 • Разказване и преразказване на прочетени произведения и проучена информация.
 • Добиване на умения за изготвяне на доклади и реферати.
 • Придобиване на умения за търсене на информация от различни източници (електронни и писмени), както и нейното обобщаване в един материал.
 • Търсене в Интернет по дадена дума или тема.
 • Запознаване със сайтовете на други библиотеки, електронни енциклопедии и речници.
 • Как се прави библиографска справка, кратка анотация на книга.
 • Подреждане и опазване на домашната библиотека.
 • Да развием и обогатим своя кръгозор и език.
 • Да придобием и развием умения за работа в екип.

За да постигнем тези цели, НИЕ, учениците в клуба ще четем и преразказваме книги и отделни произведения, ще правим доклади, реферати и табла. Също така ще се учим да търсим в сайтовете на други библиотеки, електронни енциклопедии и речници. Ще се запознаем с полезни сайтове и ще четем достъпни онлайн книги.

След първата година ще сме по-информирани, с разширен светоглед за света на книгите и техните възможности. В часовете по ЧК пред други ученици ще можем да разкажем за придобитите умения в клуба. В подготвителен и първи клас може в час по литература да четем приказки или отделни откъси.

Kлуб „Съвременен читател”