Как да направим библиотеката популярна?

12.03.2012 14:54

Как да направим библиотеката популярна?

  1. Четене на ученици от 5-7 клас в час на класа на материали, които сме намерили по дадените теми.
  2. Четене на ученици от 1 до 4 клас в часовете по литература (приказки и откъси от произведения).
  3. Обсъждане на прочетени книги.
  4. Месечно изготвяне на табла с нови детски заглавия.
  5. Месечно изготвяне на табла с излезнали помагала за учениците от 5 до 12 клас.
  6. Изготвяне на брошура за библиотеката.
  7. Изготвяне на анкета, за да се разберат желанията и интересите за книги на учениците. (Анкетата ще бъде проведена във втори "А" клас с класен ръководител Цв. Караиванова).
  8. Намиране на материали за 2 април - Ден на детската книга. Събраната информация ще бъде прочетена на учениците от 1 до 7 клас на 27.03.2012 год. в час на класа.

Kлуб „Съвременен читател”