Изложба. Изготвяне на презентация

30.03.2012 18:59

Изложба. Изготвяне на презентация

Благодарим на ръководителя на проекта за подкрепата и разрешението да работим със студенти II курс от УНИБИТ!