Добре дошли в сайта на

 

Клуб "Съвременен читател"

В този сайт се предоставя информация за извършваните дейности на Клуб "Съвременен читател" организиран по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

 

 

Презентацията е направена на 30.03.2012 год.

от Марги и Мими от VII Г кл. Благодаря Ви!